Dưới đây là điều khoản sử dụng ( sau đây gọi là “ Điều khoản”) quy định cho ứng dụng Anh Mõ ( sau đây gọi là “Anh Mõ”) do công ty cổ phần Công Nghệ AM (Vietnam) (dưới đây gọi là “công ty”) cung cấp.

Người sử dụng Anh Mõ ( dưới đây gọi là “ Khách hàng”) sẽ được coi là đã đồng ý với các điều khoản này khi sử dụng Anh Mõ.

Những trang hoặc những dịch vụ có trong Anh Mõ có khả năng sẽ có những điều khoản sử dụng khác. Khi sử dụng những trang hoặc dịch vụ này thì sẽ bắt buộc phải tuân theo điều khoản sử dụng riêng của các trang hoặc các dịch vụ này. Trường hợp có sự sai khác giữa điều khoản sử dụng này và những điều khoản có trong hợp đồng thì sẽ ưu tiên các điều khoản hợp đồng có trong từng hợp đồng.

Các nội dung của điều khoản này có thể bị thay đổi khi cần nên khi sử dụng Anh Mõ hãy tham khảo điều khoản sử dụng bản mới nhất.

I. Mục đích của Anh Mõ

Mục đích chính của Anh Mõ là để người dùng của Anh Mõ có thể nhận thông tin từ Ban Quản Lý, và gửi những đóng góp, phản hồi cho Ban Quản Lý. Sử dụng Anh Mõ như một công cụ hộ trợ cho việc thanh toán cho các chi phí sinh hoạt tại nơi ở.

II. Cài đặt và thông báo

Người dùng cài đặt ứng dụng đồng nghĩa với cho phép ứng dụng sử dụng thông tin địa điểm nếu người dùng mở chế độ dịch vụ địa điểm trên thiết bị sử dụng; Cho phép ứng dụng kết nối với camera và truy cập thư viện hình ảnh; Nhận thông báo nhắc nhở từ hệ thống.

III. Thủ thục đăng ký thành viên

Khách hàng có thể tiến hành đăng ký làm thành viên của Anh Mõ (dưới đây gọi là “ thành viên Anh Mõ”) theo các bước công ty đã quy định. Ứng dụng Anh Mõ sẽ cung cấp các dịch vụ có thể khác nhau đối với những khách hàng không phải là thành viên Anh Mõ hoặc chưa hoàn thành các bước đăng ký làm thành viên của công ty. Các nội dung dịch vụ công ty cung cấp sẽ do công ty toàn quyền quyết định nội dung và tùy thời điểm có thể thay đổi.

IV. Đăng ký và quản lý tài khoản đăng nhập

Khách hàng chịu trách nhiệm trong việc đăng ký, quản lý tài khoản đăng nhập và mật khẩu (dưới đây gọi là “tài khoản đăng nhập”), công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho những thiệt hại phát sinh do khách hàng quản lý không chặt chẽ, hoặc lỗi phát sinh do sử dụng sai, hoặc thiệt hại do bên thứ ba sử dụng tài khoản….Ngoài ra, khách hàng phải có trách nhiệm khi sử dụng các dịch vụ liên quan tới việc đăng nhập tài khoản ( bao gồm tất cả các dịch vụ kinh doanh khác không phải của công ty), và phải tuân thủ theo các quy định được quy định cho mỗi dịch vụ tương ứng. Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nếu phát sinh các thiệt hại, hoặc tranh chấp giữa khách hàng và bên dịch vụ thứ ba khi khách hàng sử dụng dịch vụ có liên quan tới việc đăng nhập tài khoản.

V. Về quyền riêng tư : Về sử dụng thông tin cá nhân

1. Mục đích sử dụng

Khi cần thiết, công ty sẽ lấy một vài thông tin nhất định của khách hàng và những thông tin này sẽ được sử dụng với mục đích dưới đây

 • Để xác nhận là chủ tài khoản khi đăng nhập
 • Để hướng dẫn khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty hoặc của nhóm công ty thông qua đường bưu điện, điện thoại, thư điện tử…
 • Để thống kê dữ liệu dưới hình thức không phân biệt được các cá nhân với nhau nhằm cải tiến dịch vụ của công ty.
 • Để khi cần thiết thì có thể liên lạc với khách hàng.

2. Cung cấp thông tin cho bên thứ 3

Ngoài các trường hợp dưới đây công ty sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ 3.

 • Khi được sự đồng ý của khách hàng
 • Khi công khai, cung cấp dữ liệu dưới dạng thống kê mà không phân biệt được cá nhân với nhau
 • Khi làm theo luật
 • Khi cần để đảm bảo tính mạng, tài sản của người khác mà khó lấy được sự đồng ý của khách hàng
 • Khi cần để nâng cao sức khỏe cộng đồng hoặc là giáo dục toàn diện cho trẻ em mà khó lấy được sự đồng ý của khách hàng.
 • Khi cần phải hợp tác với các đoàn thể, cá nhân được sự ủy thác của cơ quan nhà nước, đoàn thể chính quyền địa phương mà khi đấy việc lấy sự đồng ý của khách hàng có thể gây cản trở cho việc thực hiện công việc của cơ quan liên quan.

3. Ủy thác nghiệp vụ

Để sử dụng cho các mục đích ở trên, và trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, cùng với việc thảo luận với luật sư chúng tôi có khả năng sẽ ủy thác một phần hoặc toàn phần thông tin cá nhân của khách hàng.

4. Công khai, sửa, xóa, ngừng sử dụng…

Trường hợp khách hàng yêu cầu công khai, sửa, thêm, xóa, ngừng sử dụng thông tin cá nhân chúng tôi sẽ tiếp nhận theo quy định tại mục 5 “ sử dụng thông tin cá nhân”

5. Những trường hợp khác

Trường hợp khách hàng không nhập tất các mục được yêu cầu thì có thể sẽ không thể sử dụng được một phần hoặc toàn phần dịch vụ của Anh Mõ.

VI. Về sử dụng Anh Mõ.

1. Cấm sử dụng/ buôn bán ở Anh Mõ.

 • Khách hàng sẽ không được truy cập hoặc không thể sử dụng dịch vụ nếu khách hàng sử dụng một phần hoặc toàn phần của dịch vụ để phục vụ cho mục đích buôn bán, kiếm lợi nhuận hoặc có các hành vi cho mục đích này. Ngoài ra, khách hàng cũng không thể sử dụng dịch vụ nếu có các hoạt động liên quan đến vấn đề tôn giáo, chính trị …
 • Cấm tự ý sử dụng, chuyển nhượng các bài viết nhận xét được đăng tải trên Anh Mõ. Trừ chính bản thân người viết bài.
 • Trừ những trường hợp bản thân người đăng bài sử dụng bài nhận xét của chính mình và tuân theo điều khoản sử dụng này thì những trường hợp sử dụng bài viết đăng trên Anh Mõ và kiếm lợi nhuận người công ty sẽ có quyền yêu cầu thanh toán số tiền tương đương với số tiền đã kiếm được.

2. Thay đổi, dừng Anh Mõ

Tùy theo tình hình công ty có thể thay đổi dịch vụ Anh Mõ đang cung cấp cho khách hàng sử dụng. Trong trường hợp phát sinh hỏa hoạn, tai nạn hoặc những thiên tai khác thì có khả năng Anh Mõ sẽ bị ngưng sử dụng. Do vậy, nếu do thay đổi hoặc dừng dịch vụ Anh Mõ mà phát sinh thiệt hại cho khách hàng hoặc cho bên thứ ba thì chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về việc này.

3. Những thiết bị cần thiết để sử dụng dịch vụ Anh Mõ

Để sử dụng dịch vụ Anh Mõ quý khách hàng cần phải truy cập vào trang ứng dụng Anh Mõ. Quý khách hàng phải tự chuẩn bị thiết bị cũng như chi phí, các phần mềm phù hợp, các thao tác cần thiết. Công ty sẽ không chuẩn bị bất kỳ thiết bị nào để quý khách truy cập vào ứng dụng.

4. Đăng bài nhận xét và quyền tác giả…

 • Bạn phải là thành viên của Anh Mõ thì mới có thể đăng bài nhận xét lên Anh Mõ.
 • Bài viết đăng tải lên phải bắt buộc tuân thủ theo những hướng dẫn được quy định riêng của công ty. Hướng dẫn được coi là một phần của điều khoản này, điều khoản này sẽ bao gồm cả hướng dẫn.
 • Tại thời điểm thành viên Anh Mõ đăng bài lên Anh Mõ thì đồng nghĩa với việc thành viên này đồng ý với việc công ty được quyền sử dụng miễn phí bài viết như sao chép, đăng tải công cộng, phân phát, biên phiên dịch…ở trong nước cũng như nước ngoài (bao gồm cả việc đồng ý với việc công ty ủy thác cho bên thứ 3 sử dụng lại bài viết này)
 • Trường hợp bên thứ ba được sự đồng ý sử dụng lại nội dung, bài viết của Anh Mõ thì bên thứ ba sẽ không bị ràng buộc bởi các điều kiện như giới hạn về khu vực, nghĩa vụ hiển thị bản quyền bài viết…Trong thời gian sử dụng bản quyền thì bản quyền tác giả sẽ thuộc về thành viên của Anh Mõ. Ngoài ra sẽ không có việc thành viên được đăng bài sẽ trở thành thành viên đặc quyền của ứng dụng.
 • Công ty sẽ không có trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại phát sinh cho bên thứ 3 hoặc cho thành viên Anh Mõ do công ty hoặc do bên thứ 3 sử dụng bài đăng trên Anh Mõ.

5. Các dịch vụ liên kết bên ngoài cho bài viết đăng tải trên Anh Mõ

 • Khi đăng bài nhận xét lên Anh Mõ mà thành viên sử dụng chức năng liên kết đăng bài lên các dịch vụ ngoài như Twitter, Facebook (dưới đây gọi là “dịch vụ ngoài”) thì công ty sẽ thay mặt thành viên tiến hành đăng bài lên dịch vụ ngoài và khi đăng bài lên thì công ty sẽ đăng kèm link bài viết của thành viên lên trang dịch vụ ngoài. Do vậy, khi thành viên Anh Mõ sử dụng dịch vụ ngoài để đăng ký bài viết nhận xét thì công ty sẽ yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu và sau khi xác nhận và phê duyệt nội dung thì thành viên có thẻ sử dụng chức năng liên kết đăng bài.
 • Thành viên phải tuân thủ theo các quy định riêng của những công ty cung cấp dịch vụ ngoài khi đăng ký ID và sử dụng các dịch vụ bên ngoài .
 • Khi sử dụng dịch vụ ngoài, thành viên phải có trách nhiệm với hành động của bản thân, công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới dịch vụ ngoài nếu phát sinh thiệt hại do thành viên sử dụng dịch vụ bên ngoài.

VII. Miễn nhiễm

Quý khách phải có trách nhiệm khi sử dụng Anh Mõ. Dưới đây mong quý khách đọc kỹ và hiểu rõ trước khi sử dụng.

1. Thông tin Tiện Ích và thông tin sản phẩm

Công ty không đảm bảo các thông tin Tiện Ích cũng như các thông tin liên quan tới sản phẩm có trong Tiện Ích. Khi sử dụng dịch vụ Tiện Ích chúng tôi khuyên quý khách nên xác nhận trực tiếp với đơn vị cung cấp Tiện Ích từ trước về địa chỉ, giờ mở cửa, ngày nghỉ…bằng điện thoại trước. Ngoài ra, công ty sẽ không chịu trách nhiệm nếu có phát sinh thiệt hại cho bản thân người sử dụng hoặc bạn bè người sử dụng do các thông tin Tiện Ích và sản phẩm có trong Tiện Ích.

Trường hợp phát hiện thông tin Tiện Ích không chính xác quý khách hãy liên hệ qua email info@amtechcom.vn hoặc hotline 024.3836.3456 .

2. Nội dung bài nhận xét

Công ty không đảm bảo về nội dung bài nhận xét được đăng trên trang. Quý khách hãy tự đánh giá và sử dụng. Ngoài ra, công ty sẽ không chịu trách nhiệm và không phải bồi thường nếu có phát sinh thiệt hại gì cho khách hàng hoặc cho bạn bè của khách hàng.

3. Những trang đích

Công ty không đảm bảo về những trang web do bên thứ 3 đăng tải lên. Quý khách hãy tự đánh giá và sử dụng. Ngoài ra công ty sẽ không chịu trách nhiệm và không phải bồi thường nếu có phát sinh thiệt hại gì cho khách hàng hoặc bạn bè của khách hàng.

4. Xóa bài viết nhận xét

Anh Mõ tuy là ứng dụng cung cấp tính năng đăng nhận xét của quý khách, nhưng để mọi người sử dụng một cách thoải mái thì nếu phát hiện ra các bài nhận xét tương tự hoặc liên quan tới các nội dung ở dưới thì có khả năng bài viết sẽ bị xóa mà quý khách sẽ không nhận được cảnh báo trước.

Do vậy bài viết có thuộc đối tượng bị xóa hay không sẽ do công ty đánh giá.

Ngoài ra như mục 5 của 6 về những bài viết nhận xét được đăng tải trên các trang dịch vụ ngoài liên quan thì để hiển thị được ở các trang web, dịch vụ bên ngoài của bên thứ 3 thì công ty sẽ không xem xét các biện pháp xóa các bài viết này.

 • Vi phạm hướng dẫn sử dụng
 • Vi phạm thuần phong mỹ tục
 • Những bài viết, cửa hàng, sản phẩm không liên quan tới mục đích sử dụng của Anh Mõ
 • Những chương trình, phần mềm có hại
 • Những nội dung liên quan tới buôn bán, chuyển nhượng cá nhân, và những hành vi tuyên truyền cho mục đích này
 • Những cái khác, những hoạt động mà chúng tôi đánh giá là ngăn cản kinh doanh của Anh Mõ, những nội dung không phù hợp.

VIII. Quyền tác giả, quyền tài sản và những quyền khác

 1. Tất cả quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ của những nội dung có trong Anh Mõ như thông tin cá nhân, thông tin sản phẩm, ảnh, quảng cáo, thiết kế thuộc về công ty hoặc thuộc về người có quyền hợp pháp.
 2. Những phần mềm được sử dụng trong Anh Mõ được đều tuân thủ theo luật về quyền sở hữu trí tuệ.
 3. Ngoài trường hợp được sự đồng ý của công ty, khách hàng về việc sử dụng những nội dung có bản quyền tác giả , hoặc quyền sở hữu trí tuệ, hoặc tuân theo luật pháp được người sở hữu đồng ý cho phép sử dụng thì không được sử dụng những nội dung trên Anh Mõ để sao chép, sửa đổi, chuyển nhượng, bán lại, phát tán, phân phối, dịch thuật…
 4. Công ty sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu khách hàng vi phạm những điều ghi trên và gây ra thiệt hại. Ngoài ra, trường hợp khách hàng kiếm được lợi nhuận từ các hành động trên thì công ty có quyền yêu cầu khách hàng thanh toán số tiền tương đương với số lợi nhuận khách hàng kiếm được.

IX. Những hành vi bị cấm

 1. Những hành vi dưới đây là những hành vi cấm khách hàng khi sử dụng dịch vụ Anh Mõ
 • Ngoài những trường hợp luật pháp , điều khoản này hoặc hướng dẫn sử dụng công nhận mà sử dụng thông tin cung cấp cho Anh Mõ theo các mục đích như sao chép, chuyển nhượng, phân phối, bán lại mà không được sự đồng ý của công ty.
 • Vi phạm điều khoản này hoặc là hướng dẫn sử dụng.
 • Vi phạm thuần phong mỹ tục
 • Có liên quan tới các hành vi vi phạm luật pháp, hành vi tội phạm, hành vi gây ra sự nguy hiểm nghiêm trọng hoặc giúp đỡ cho các hành vi này.
 • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của công ty, thành viên khác hoặc bên thứ 3 ( bao gồm các loại: bản quyền, quyền sáng tác, quyền thực hành ý tưởng mới, quyền thương hiệu, quyền sáng chế, bí quyết…)
 • Vi phạm luật về lợi nhuận, quyền lợi của khách hàng khác, hoặc của bên thứ 3, hoặc có ý định gây ra những điều này.
 • Ngăn cản việc kinh doanh của Anh Mõ, hoặc gây tổn thất về tín nhiệm của công ty.
 • Khai thông tin giả khi đăng ký làm thành viên của Anh Mõ.
 • Cùng một người nhưng đăng ký nhiều tài khoản trong Anh Mõ.
 • Sử dụng trái phép tên tài khoản và mật khẩu hoặc cho người khác sử dụng tài khoản của mình.
 • Những cái khác mà công ty đánh giá là không phù hợp với công ty.
 1. Trường hợp khách hàng vi phạm các điều trên hoặc công ty đánh giá là không phù hợp với nội dung, mục đích của Anh Mõ thì công ty sẽ yêu cầu dừng không cho tiếp tục sử dụng Anh Mõ và có những biện pháp thích hợp (dưới đây gọi là “ biện pháp cho ngừng sử dụng”). Công ty sẽ tiến hành các biện pháp cho ngừng sử dụng dự vào đánh giá của công ty chứ không tính theo việc tự chịu trách nhiệm của khách hàng, chúng tôi không có trách nhiệm phải trả lời cho khách hàng về lý do để tiến hành các biện pháp ngừng sử dụng.Thêm vào đó công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu có phát sinh thiệt hại cho khách hàng do việc tiến hành các biện pháp ngừng sử dụng.

X. Thay đổi điều khoản này.

Công ty có quyền thay đổi nội dung điều khoản này. Khi đó công ty sẽ thông báo trên ứng dụng Anh Mõ hoặc thông báo bằng một phương pháp thích hợp. Nội dung thay đổi sẽ có hiệu lực sau khi thông báo và sẽ coi rằng khách hàng đồng ý với các nội dung thay đổi.

XI. Quy trình hủy bỏ quyền thành viên

 1. Trường hợp thành viên Anh Mõ có nguyện vọng bỏ quyền làm thành viên thì công ty sẽ tiến hành các thủ tục bỏ quyền thành viên.
 2. Trường hợp thành viên Anh Mõ tiến hành thủ tục bỏ quyền thành viên thì khách hàng sẽ mất quyền sử dụng, đặc quyền của tài khoản sử dụng trong Anh Mõ từ trước tới giờ.
 3. Cho dù có tiến hành thủ tục bỏ quyền thành viên thì những bài viết nhận xét của thành viên sẽ không bị xóa.
 4. Cho dù đã hoàn thành thủ tục bỏ quyền thành viên, hoặc kết thúc hợp đồng với Anh Mõ thì vẫn phải tuân theo những điều khoản ở các mục sau: mục IV. Đăng ký và quản lý tài khoản đăng nhập; V. Về quyền riêng tư;  mục (1), (2), (4), (5)  của VI. Về sử dụng Anh Mõ; VII. Miễn trách nhiệm; VIII. Quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác; IX. Những hành vi bị cấm; XII. Quy định của luật.

XII. Quy định của luật

Điều khoản này được lập dựa vào luật Việt Nam, khi phát sinh tranh cãi cần phải ra tòa đối với điều khoản này thì sẽ được giải quyết tại tòa án thành phố Hà nội.

XIII. Liên hệ

Nếu có thắc mắc gì xin hãy liên hệ bằng hòm thư điện tử info@amtechcom.vn hoặc số điện thoại 024.3836.3456.