01. Cài đặt ứng dụng


Hướng dẫn cách tải  và cài đặt ứng dụng Anh Mõ cho điện thoại Android và iPhone.

Cách 1. Thông qua đường dẫn website:  http://anhmo.vn/#calltoaction

Chọn vào biểu tượng tương ứng với hệ điều hành của thiết bị

Cách 2. Thông qua QR code

Thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS – iPhone, iPad Thiết bị sử dụng hệ điều hành Android

 

Cách 3. Thông qua CHPlay / AppStore: 

Click vào một trong 2 đường link bên dưới để bắt đầu tải app và hướng dẫn cài đặt chi tiết

  • Người dùng sử dụng hệ điều hành iOS iPhone, iPad Chi tiết

https://itunes.apple.com/vn/app/anh-m%C3%B5/id1263846346?mt=8

  • Người dùng sử dụng thiết bị điện thoại android Chi tiết

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.george.anhmo