02. Cập nhập phiên bản


Khi ứng dụng có những bản cập nhập quan trọng, một yêu cầu cập nhập sẽ hiển thị lên khi cư dân sử dụng ứng dụng Anh Mõ như hình bên dưới

 

Cư dân tiến hành cập nhật phiên bản từ trên Appstore hoặc CH Play để sử dụng được tính năng này. Các cập nhập khác sẽ được tự động thực hiện khi khởi chạy ứng dụng.