03. Đăng ký


1. Sau khi khởi chạy ứng dụng thành công , Chọn vào mục “ĐĂNG KÝ” như trong hình bên dưới

2. Hiển thị màn hình đăng ký

  • Nhập số điện thoại đăn ký sử dụng

  • Nhấn “ĐĂNG KÝ” để tiếp tục -> Một mã xác nhận sẽ được gửi về số điện thoại đăng ký sử du

3. Đăng ký

  • Nhập Mã xác nhận tại bước 2
  • Nhập Mật khẩu , xác nhận mật khẩu
    • Lưu ý: Mật khẩu và xác nhận mật khẩu phải trùng khớp và có tối thiểu 8 ký tự

4. Nhập mã căn hộ

  • Nhập mã căn hộ là mã định danh được cấp cho căn hộ của cư dân, mỗi căn hộ có một mã riêng không trùng lặp.

  • Sau khi nhập mã căn hộ, nhấn “XÁC NHẬN” để bắt đầu sử dụng, ứng dụng chuyển đến màn hình hướng dẫn tính năng