05. Đăng nhập & Quên mật khẩu


Sau khi đăng ký tài khoản, người dùng có thể đăng nhập vào ứng dụng bằng tài khoản đã tạo, hay lấy lại mật khẩu khi người dùng quên mật khẩu.

1. Đăng nhập

 • Nhập số điện thoại
 • Nhập mật khẩu
 • Nhấn ĐĂNG NHẬP để bắt đầu

2. Quên mật khẩu

 • Trên màn hình đăng nhập
 • Chọn “Bạn quên mật khẩu?”
 • Hiển thị màn hình quên mật khẩu
 • Nhập số điện thoại
 • Nhấn xác nhận
 • Một mã số xác nhận được gửi về số điện thoại đã đăng ký dưới dạng  SMS
 • Nhập Mã xác nhận
 • Nhập Mật khẩu
 • Nhập Xác nhận mật khẩu
 • Nhấn XÁC NHẬN để hoàn tất