07. Danh sách thông báo – Chi tiết Thông báo


1.  Cư dân chọn vào biểu tượng hình quả chuông bên góc dưới màn hình để xem danh sách thông báo.

  • Thông báo được hiển thị theo thứ tự mới nhất trước.
  • Thông báo chưa xem được hiển thị in đậm
  • Khi có thông báo mới, hệ thống đẩy một thông báo đến thiết bị của bạn.
  • Vuốt danh sách lên xuống để xem toàn bộ các thông báo của căn hộ.

2.  Xem chi tiết thông báo

  • Từ danh sách các thông báo, Chọn vào một thông báo.
  • Hiển thị thông báo chi tiết. Nội dung thông báo ở phía trên, các bình luận ở phía dưới.
  • Người dùng có thể sử dụng chức năng zoom trên thiết bị để xem nội dung lớn hơn.
  • Người dùng có thể thay đổi cỡ chữ trong nội dung thông báo để có thể thuận tiện theo dõi.

Cư dân có thể bình luận nội dung thông báo hoặc chia sẻ nội dung này thông qua sms, messenger, email …. theo hướng dẫn http://anhmo.vn/huongdan/binh-luan-chia-se-thong-bao/