01.1 Thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS – iPhone, iPad


Vào cửa hàng App Store

 

Tìm kiếm ứng dụng mang tên anh mõ

Chọn biểu tượng tải xuống để bắt đầu cài anh mõ

Sau khi cài đặt xong màn hình hiển thị.

Chọn MỞ để sử dụng Anh Mõ.

Trong các lần sử dụng sau đó, cư dân chọn vào biểu tượng ứng dụng Anh Mõ trên thiết bị của mình

Trong trường hợp hệ thống có phiên bản cập nhập cư dân sẽ nhận được một thông báo yêu cầu cập nhập. Xem chi tiết tại đây

Xuất hiện màn hình đăng nhập

Nhập số điện thoại và mật khẩu

Nếu cư dân chưa có tài khoản, vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây