13. Hướng dẫn thanh toán


Với mỗi hóa đơn thanh toán, cư dân có thể lựa chọn thanh toán theo một trong các hình thức dưới đây:

  • Thanh toán tiền mặt: Người dùng xác nhận đã thanh toán khoản phí này bằng tiền mặt.

 

  • Thanh toán chuyển khoản: Hiện thông tin số tài khoản nhận thanh toán của tòa nhà. người dùng xác nhận đã chuyển khoản phí này đến tài khoản trên.

 

  • Thanh toán online: người dùng sử dụng cổng thanh toán của VNpay để thanh toán trực tiếp trên ứng dụng.

 

  • Xác nhận thanh toán:
    – Hệ thống cho phép người dùng có thể thanh toán một phần tiền của hóa đơn, số tiền được làm tròn 100 vnđ khi thanh toán.
    – Người dùng chọn xác nhận thanh toán để thanh toán số tiền đã chọn.

 

  • Ghi chú thanh toán:

Người dùng có thể thêm ghi chú cho phần xác nhận thanh toán.