Chung cư 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội (BIG TOWER)

Ban Quản Lý: Công ty cổ phần Gia Lộc An

Địa Chỉ: 18 Phạm Hùng , Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày Triển Khai: 19/09/2017

Số Căn Hộ: 300