Chung cư 24AB

Ban Quản Lý: Công ty CP dịch vụ kỹ thuật giải pháp An Gia

Địa Chỉ: Quận Bình Thạnh, TPHCM

Số Căn Hộ: 170