Chung cư A1 – A2 229 Phố Vọng

Ban Quản Lý: Ban quản trị chung Cư 229 Phố Vọng (Công ty Bắc Hà)

Địa Chỉ: 229 Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Ngày Triển Khai: 28/01/2018

Số Căn Hộ: 203