Chung cư CT5 A B Văn Khê

Ban Quản Lý: Công ty cổ phần Gia Lộc An

Địa Chỉ: Khu đô thị Văn Khê , Hà Đông, Hà Nội

Ngày Triển Khai: 08/10/2017

Số Căn Hộ: 300