Chung cư Hạnh Phúc

Ban Quản Lý: Công ty CP dịch vụ kỹ thuật giải pháp An Gia

Địa Chỉ: Huyện Bình Chánh, TPHCM

Số Căn Hộ: 190