Chung cư HH2B Gia Thuỵ

Ban Quản Lý: BQT chung cư HH2B Gia Thuỵ (Công ty Bắc Hà)

Địa Chỉ: Phố Gia Thuỵ - Long Biên - Hà Nội

Số Căn Hộ: 120