Chung cư Phú Đạt

Ban Quản Lý: Công ty TNHH dịch vụ cao ốc Bá Kim

Địa Chỉ: 48/3/5 Ung Văn Khiêm Phường 25, Bình Thạnh

Số Căn Hộ: 125