Chung cư Phú Thạnh

Ban Quản Lý: Công ty CP dịch vụ kỹ thuật giải pháp An Gia

Địa Chỉ: Quận Tân Phú, TPHCM

Số Căn Hộ: 840