Chung cư Thái An 6

Ban Quản Lý: Công ty CP dịch vụ kỹ thuật giải pháp An Gia

Địa Chỉ: Quận Gờ Vấp, TPHCM

Số Căn Hộ: 213