Chung cư THD-Trường Thọ

Ban Quản Lý: Công ty CP dịch vụ kỹ thuật giải pháp An Gia

Địa Chỉ: Quận Thủ Đức, TPHCM

Số Căn Hộ: 266