Chung cư The Vesta

Ban Quản Lý: Công ty CP DV Đô thị Hải Phát PSP

Địa Chỉ: P. Phú Lãm, Q. Hà Đông, Hà Nội

Số Căn Hộ: 1900