Chung cư Tôn Thất Thuyết

Ban Quản Lý: Công ty CP dịch vụ kỹ thuật giải pháp An Gia

Địa Chỉ: Quận 4, TPHCM

Số Căn Hộ: 694