Chung cư Usilk

Ban Quản Lý: BQL chung cư Usilk (Sông Đà Thăng Long)

Địa Chỉ: La Khê, Hà Đông , Hà Nội

Ngày Triển Khai: 06/01/2018

Số Căn Hộ: 639