Cụm chung cư Cầu bươu

Ban Quản Lý: Công ty cổ phần Gia Lộc An

Địa Chỉ: Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội

Số Căn Hộ: 250