Cụm nhà chung cư C1, C2,C3,C4- Chung Cư Ehome 4 Bắc Sài Gòn

Ban Quản Lý: Công ty CP đầu tư bất động sản sài gòn thăng long

Địa Chỉ: Đường Vĩnh Phú 41, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Số Căn Hộ: 552