Khu đô thị Mễ Trì Hạ: CT1-2; CT3-1; CT3-2; CT3-3; CT4-3; CT4-4

Ban Quản Lý: Công ty cổ phần Gia Lộc An

Địa Chỉ: Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Hà Nội

Số Căn Hộ: 240