Khu Fuji Residence bao gồm Flora Fuji và Valora Fuji

Ban Quản Lý: Công ty TNHH Okamura Tokyo

Địa Chỉ: Phường Phước Long B - Quận 9 TP. Hồ Chí Minh

Ngày Triển Khai: 13/01/2018

Số Căn Hộ: 873