Toà nhà CT1, CT4, CT5, CT6, CT9, TT1, TT3, TT4 Khu đô thị Mỹ Đình

Ban Quản Lý: Công ty cổ phần dịch vụ Sudico

Địa Chỉ: P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Ngày Triển Khai: 25/11/2017

Số Căn Hộ: 2000