Tòa nhà CT2 X1 Linh Đàm

Ban Quản Lý: Công ty cổ phần Gia Lộc An

Địa Chỉ: Linh Đàm, Hà Nội

Số Căn Hộ: 80