Toà nhà CT4 Văn Khê

Ban Quản Lý: Công ty CP đầu tư và quản lý dịch vụ Chí Hiếu

Địa Chỉ: KĐT Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội

Ngày Triển Khai: 01/12/2017

Số Căn Hộ: 322