Tòa nhà FLC Landmark Tower

Ban Quản Lý: Công ty FLC Service

Địa Chỉ: 36 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày Triển Khai: 02/10/2017

Số Căn Hộ: 318