Tòa nhà Fodacon

Ban Quản Lý: Công ty cổ phần Gia Lộc An

Địa Chỉ: Khu đô thị Bắc Hà , Hà Đông, Hà Nội

Số Căn Hộ: 432