Toà nhà Golden Land

Ban Quản Lý: Công ty CP DV Đô thị Hải Phát PSP

Địa Chỉ: Số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Số Căn Hộ: 700