Toà nhà Helios

Ban Quản Lý: Công ty CP DV Đô thị Hải Phát PSP

Địa Chỉ: Số 75, Tam Trinh,Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Số Căn Hộ: 360