Toà nhà NewSkyline

Ban Quản Lý: Công ty CP đầu tư và quản lý dịch vụ Chí Hiếu

Địa Chỉ: KĐT Mới Văn Quán,Nguyễn Khuyến, Hà Đông, Hà Nội

Số Căn Hộ: 383