Toà nhà Tân Tây Đô

Ban Quản Lý: Công ty CP DV Đô thị Hải Phát PSP

Địa Chỉ: Quốc lộ 32, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội

Số Căn Hộ: 289